Suhtlemisokuse arendamine


Better Communication (suhtlemisoskuste arendamine) – kursused on suunatud kommunikatiivsete oskuste arendamisele inglise keeles (nii kirjalikus kui ka suulises vormis).

Suhtlemisoskused on meile vajalikud igas valdkonnas. Oskus väljendada oma seisukohta, luua dialoogi ja suhteid äripartneritega on kõik efektiivsete suhtlemisoskuse näitajad. Selleks, et suhtlemisoskused oleksid eriti tõhusad ning aitaksid suure publiku ees kõneleda, töövestlusel ennast kindlalt tunda või lihtsalt mitteametlikus keskkonnas suhelda, on oluline erinevate suhtlemismehhanismidega ennast kurssi viia.
Antud suuna kursused jagunevad 4 osaks:
•    Verbal Communication (suuline väljendusoskus)
•    Public Speaking (kõnelemisoskus)
•    Interjview Skills (vestluse läbimise oskus)
•    Writing Skills (kirjalik väljendusoskus)
 

Üles