BALTIC COUNCIL - Õppimine välismaal

Hinnakiri

Esimene konsultatsioon on tasuta.
Esimesel konsultatsioonil (kestus kuni 30 minutit) anname infot meie teenuste kohta, millist abi pakume programmide ja õppeasutuste valikul, millised võimalused on täna koolilõpetajatel ja üliõpilastel olemas, arutame programmide maksumust erinevates riikides, majutust ja töövõimalusi õpingute ajal, õppelaenude ja rahastamise võimalusi. Esimesel konsultatsioonil saab valida teenuste paketi ja sõlmida lepingu.

Programmide valik – 150 EUR
Kui soovite iseseisvalt ülikooli kandideerida, kuid suure infovoo pärast ei suuda valida endale sobivat ülikooli või eriala või kui teil puudub arusaam, mis oleks teie puhul realistlik valik (osa ülikoole ei aktsepteeri meie lõputunnistust või nõuavad ettevalmistusaasta läbimist) ning kuivõrd teie akadeemilised tulemused ja eesmärgid vastavad konkreetse ülikooli sisseastumistingimustele, see see teenus on teile.
Lisaks kõikidele küsimustele, mida arutatakse esimese konsultatsiooni käigus, te saate:
•    Teie õppetulemuste analüüs ja tagasiside;
•    arutelu teie eesmärkide ja karjääriplaanide üle;
•    üksikasjalik info huvipakkuvate programmide ja ülikoolide kohta;
•    spetsiaalselt teie jaoks koostatud ülikoolide ja programmide nimekiri, mis vastab teie akadeemilistele tulemustele ja ülikooli sisseastumistingimustele (kuni 5 ELi riiki).
Kui soovite pärast selle teenuse soetamist kasutada meie teisi teenuseid, siis arvestatakse selle paketi eest varem tasutud summa teisest paketist maha.

EL-i baas pakett – 190 EUR

See pakett sobib ideaalselt neile, kes on iseseisvalt õppeasutuse juba välja valinud ning soovivad kandideerida konkreetsesse ülikooli, kuid samal ajal soovivad saada professionaalset abi ja tuge dokumentide täitmise ja avalduse esitamise etapis.
Lisaks kõikidele küsimustele, mida arutatakse esimese konsultatsiooni käigus, see pakett sisaldab:
•    konkreetse ülikooli jaoks vajalike dokumentide nimekiri ning juhised nende täitmiseks;
•    kandideerimise plaani koostamine;
•    dokumentide kontroll vastavalt nimekirjale;
•    abi veebipõhise avalduse esitamisel ja dokumentide üles laadimisel
Lisatasu eest saab seda teenust kasutada 2-3 ülikooli kandideerides.

EL-i standard pakett – 390 EUR (v.a Holland)
Lisaks kõikidele küsimustele, mida arutatakse esimese konsultatsiooni käigus, see pakett sisaldab:
•    koostöö personaalse välisõppe nõustajaga;
•    teie akadeemiliste tulemuste analüüs;
•    arutelu teie eesmärkide ja karjääriplaanide üle;
•    teie tugevate külgede ja individuaalsete omaduste väljaselgitamine;
•    teie plaanidele ja ootustele vastavate õppeprogrammide ning ülikoolide (EL) arutelu;
•    info sisseastumistingimuste kohta;
•    vajalike dokumentide nimekiri (1 ülikool);
•    abi motivatsioonikirja koostamisel + soovitused ja parandused (kuni 2 korrektuuri);
•    abi akadeemilise CV koostamisel + soovitused ja parandused (kuni 2 korrektuuri);
•    kõikide akadeemiliste dokumentide kontroll ja tagasiside;
•    registreerimine kõikidest süsteemides ja vajalike avalduste täitmine;
•    õigeaegne dokumentide esitamine ülikoolile;
•    ülikoolide vastuste läbi arutamine, vajadusel lisainfo saatmine;
•    praktilised info ja näpunäited õpingute rahastamise ja õppelaenu/toetuste saamise kohta (võimalusel);
•    praktilised näpunäited majutuse otsimise kohta;
•    abi kooli lõpudokumentide saatmisel (ei sisalda lõputunnistuse vandetõlget).
Seda paketti saab kasutada ka rohkematesse ülikoolidesse kandideerimisel, lisatasu eest 100 eurot iga järgneva ülikooli kohta.

Pakett "Holland" - 490 EUR

Lisaks kõikidele küsimustele, mida arutatakse esimese konsultatsiooni käigus, see pakett sisaldab:
•    koostöö personaalse välisõppe nõustajaga;
•    info erinevat tüüpi õppeasutuste kohta Hollandis;
•    info erinevate õppeprogrammide kandideerimise tähtaegade kohta;
•    teie akadeemiliste tulemuste analüüs;
•    arutelu teie eesmärkide ja karjääriplaanide üle;
•    teie tugevate külgede ja individuaalsete omaduste väljaselgitamine;
•    teie plaanidele ja ootustele vastavate õppeprogrammide ning ülikoolide (EL) arutelu;
•    info sisseastumistingimuste kohta;
•    vajalike dokumentide nimekiri 2 ülikooli sisseastumiseks + juhised dokumentide täitmiseks;
•    kõikide akadeemiliste dokumentide kontroll ja tagasiside;
•    registreerimine kõikidest süsteemides ja vajalike avalduste täitmine;
•    abi motivatsioonikirja ja CV koostamisel + soovitused ja parandused (kuni 2 korrektuuri);
•    2 ülikooli kandideerimine ja kõikide dokumentide õigeaegne esitamine;
•    ülikooli poolt nõutavate täiendavate kirjalike tööde/testide läbi arutamine ja kontrollimine;
•    abi kooli lõpudokumentide saatmisel (ei sisalda lõputunnistuse vandetõlget);
•    ainulaadne „Hollandi kolimise juhend“, mis on välja töötatud meie välisõppe nõustajate poolt, kes on Hollandi ülikoolide vilistlased; juhend sisaldab palju praktilist infot, sealhulgas infot tervishoiu (ravikindlustus, perearst jms), majutuse otsimise, töövõimaluste ja muu kohta.
Seda paketti saab kasutada ka rohkematesse ülikoolidesse kandideerimisel, lisatasu eest 100 eurot iga järgneva ülikooli kohta.

Pakett "Suurbritannia" - 690 EUR

Lisaks kõikidele küsimustele, mida arutatakse esimese konsultatsiooni käigus, see pakett sisaldab:
•    koostöö personaalse välisõppe nõustajaga;
•    info erinevat tüüpi Briti ülikoolide ja õppeprogrammide kohta (üle 150 ülikooli);
•    õppeprogrammide ja ülikoolide edetabelite positsioonide võrdlev analüüs;
•    info sisseastumistingimuste kohta;
•    teie akadeemiliste tulemuste analüüs;
•    teie plaanidele, ootustele ja akadeemilistele tulemustele vastavate õppeprogrammide ning ülikoolide läbi arutamine;
•    teie tugevate külgede ja individuaalsete omaduste väljaselgitamine;
•    info sisseastumistingimuste kohta;
•    vajalike dokumentide nimekiri+ juhised dokumentide täitmiseks;
•    abi motivatsioonikirja koostamisel + soovitused ja parandused (kuni 4 korrektuuri)
•    info ja juhised soovituskirja koostamisel; vajadusel - tõlge inglise keelde;
•    registreerimine UCAS süsteemis;
•    5 ülikooli õigeaegne dokumentide esitamine UCAS-i süsteemi kaudu;
•    ülikoolidelt saadud vastuste läbi arutamine ning kahe ülikooli (firm ja insurance) valimine;
•    info majutuse kohta, vajadusel - abi ühiselamu taotlemisel;
•    üliõpilasviisa saamiseks vajalike dokumentide nimekiri;
•    Suurbritannias elamisega seotud praktiliste küsimuste läbi arutamine.
Abi viisa taotlemisel on saadaval lisatasu eest 100 EUR.

Pakett „USA/Kanada“ – 690 EUR

Lisaks kõikidele küsimustele, mida arutatakse esimese konsultatsiooni käigus, see pakett sisaldab:
•    koostöö personaalse välisõppe nõustajaga;
•    info erinevat tüüpi ülikoolide/kolledžite ja õppeprogrammide kohta;
•    teie akadeemiliste tulemuste analüüs;
•    arutelu teie eesmärkide ja karjääriplaanide üle;
•    teie tugevate külgede ja individuaalsete omaduste väljaselgitamine;
•    teie plaanidele ja ootustele ning akadeemilistele tulemustele vastavate õppeprogrammide ning ülikoolide läbi arutamine;
•    2 ülikooli valimine ja nendesse dokumentide esitamine;
•    vajalike dokumentide nimekiri valitud ülikoolide jaoks + juhised nende täitmiseks;
•    abi motivatsioonikirja või essee koostamisel + soovitused ja parandused (kuni 4 korrektuuri);
•    abi CV koostamisel (vajadusel);
•    info ja juhised soovituskirja koostamisel; vajadusel - tõlge inglise keelde;
•    ülikoolidelt saadud vastuste läbi arutamine;
•    info majutuse kohta, vajadusel - abi ühiselamu taotlemisel;
•    üliõpilasviisa saamiseks vajalike dokumentide nimekiri;
•    USAs/Kanadas elamisega seotud praktiliste küsimuste läbi arutamine.

Abi viisa taotlemisel on saadaval lisatasu eest 100 EUR.

Kontaktid

Tallinn
Narva mnt 7, Tallinn, 10117, Eesti
T: +372 6998300, +372 6998301
tallinn@balticcouncil.org
 
Tasuta konsultatsioon

Üles