Keel+Sport

Noortel sportlastel on Spordi+Keele õppreprogrammiga võimalik tegeleda mitte ainult lemmikspordiga, vaid harjutada ka oma võõrkeele oskust koos erirahvustest easkaaslastega. Lisaks sellele, et otsene keeleõpe kujutab endast konkreetse spordiaine õppimist, taoliste õppeprogrammide lahutamatuteks osadeks on noorte osalus koolitustel, mängude arutamine ning oma vigade analüüsimine, mille käigus harjutatakse võõrkeelt maksimaalselt väjaspool klassiruumi, s.t vastavas keele keskkonnas.

Registreerige end tasuta konsultatsioonile meie kogenud välisõppe spetsialistidega ja me räägime teile kõigest üksikasjalikult.
 

Üles