Suurbritannia

Inglismaal on palju era- ja riigikoole. Nad on kõik akrediteeritud Haridusministeeriumi poolt ja neid kontrollitakse regulaarselt. Riigis on välja töötatud ühine õppekava (National Curriculum), mis on kohustuslik kõigi jaoks. Kuid iga kool lisandub teisi aineid oma äranägemise järgi.

5-11 – aastased – algkool (primary school). Õpilased õpivad kuni 12 õppeainet. Õppeainete arv võib suureneda. See sõltub vanusest.
 
11–16 – aastased – keskkool  (secondary school). Kuni 14 – aastased lapsed õpivad palju kohustuslike õppeaineid. Alates 14.eluaastast algab kaheaastane GSCE programm, kus õpilane valib 5-10 õppeainet ja valmistub tsentraliseeritud eksamiteks valitud õppeainetes.
GCSE lõputunnistuse saamine  (General Certificate of Secondary Education) – see on tähtis samm hariduse saamisel, sest GCSE lõputunnistuse saamisega lõpeb kohustusliku hariduse omandamine. Siis  peab õpilane valima, kuhu edasi minna õppima. Kõrghariduse saamiseks võib jätkata õpinguid koolis (A-level), sisse astuda kutsekooli või alustada töötegevust.
 
16-18 – aastased – ülikoolieelne A-leveli programm. Selle programmi lõpetamisel õpilased sooritavad tsentraliseeritud eksameid. See on väga tähtis samm, sest ülikooli vastuvõtmine toimub eksami tulemuste alusel.
A-leveli programm on kaheaastane: esimesel aastal (AS) õpilased õpivad 4-5 õppeainet, teisel aastal (A2) – 3-4 õppeainet. Iga õppeaine jaoks eraldatakse 6-8 tundi. Reeglina onõppeainete valik on seotud edaspidise õppimisega ülikoolis. 
Viimasel ajal suureneb inglise koolide arv, mis pakuvad International Baccalaureate (IB)  rahvusvahelist programmi A-leveli alternatiivina. See programm  annab võimaluse õppida paljudes Suurbritania ülikoolides. Üliõpilased valivad ühe õppeaine 6-st plokist ja õpivad 3 ainet standardsel tasemel (3 tundi nädalas) ja 3 ainet kõrgtasemel (5 tundi nädalas).
 
Reeglina asuvad need koolid maapiirkonnas või linnaservas, sest neil on suur maavaldus, kus asuvad õppehooned, õpilaskodud, bassein, jalgpalliväljakud, tenniseväljakud jne.
Lisaks kohustuslikele õppeainetele, mida näeb ette üldriiklik õppekava, pakutakse õpilastele palju valikaineid.
Pärast tunde saab osaleda kursustel ja huvialaringides. Peaaegu kõigis koolides on teatristuudio, koor, tantsu- ja spordiringid. Enamikul sellistest koolidest on sajanditepikkune ajalugu ja rohkesti säilinud traditsioone. Üha rohkem internaatkoole on üle läinud ühisõppele (poisid ja tüdrukud koos), samas kui maailmakuulsad Eton, Harrow, Dulwich, Badminton, Roydon jt on eraldiõppe koolid. Nende kõrge koht paremusjärjestuses kinnitab valitud tee õigsust.
Selliste koolide õpilased kannavad vormi ja neil on range päevakava.
Internaatkoolidesse astutakse katsete alusel. Samuti on vaja esitada viimase aasta klassitunnistus (mõnes koolis viimase kolme aasta omad). Igal koolil on oma katsed. Osa koole nõuab kohustuslikku külastamist ja vastuvõtuvestlust. Tippkoolidesse on vaja astuda varem, reeglina vähemalt aasta enne õpingute algust. Enamik koole usaldab meie asutust katsete läbiviimisel Lätis ja Eestis, mis on väga mugav nii tulevastele õpilastele kui ka nende vanematele.
Suurbritannia seaduste alusel peab igal internaatkooli õpilasel olema riigi piires tugiisik.  Selleks võib olla perekonnasõber, kes on vähemalt 25-aastane ja elab alaliselt Suurbritannias. Koolid pakuvad ka abi kuraatori leidmisel.
Eelmisel sajandi keske, kui teaduses ja tehnikas leidis aset märkimisväärne progress, näisid muutustele alluvat ka vankumatud klassikalised inglise koolid. Üha enam kõlas mõtteid vaba sõltumatu isiksuse kasvatamisvajaduse kohta. Kriitika alla sattusid ühtne koolivorm, kohustuslik kirikuskäimine, karm distsipliin. Sel ajal tekkisid alternatiivsed erakoolidvanemate klasside õpilastele, nn Tutors Colleges ehk teise nimega Independent VI-th Form Colleges. Reeglina võtavad need koolid vastu õpilasi alates 15. eluaastast ja pakuvadõppekavu nimega GCSE, A-level või International Baccalaureate. Kirikus ja kooris käimine ei ole kohustuslik. Põhieesmärgiks on pidev õppimine ja sisseastumine kõrgkoolidesse. Õpetajad suhtuva tähelepanelikult iga õpilase edenemisse ja on vajadusel valmis pakkuma individuaalõpet. Tänapäeval on mitu neist pingeridade tipus ja kohati ületavad nn vanu koole tippkõrgkoolidesse pääsenute arvu poolest.
Sellistesse kolledžitesse astumisel on vaja esitada klassitunnistus viimase aasta eest ja läbida ainekatsed. Mõnes neist (nt Cambridge Tutors College) on vägagi soovitatav kohapealne vestlus.
 
 

Üles