DLD College

Asukoht

Asukoht – London (kesklinn).

Rahvusvaheline segakool nii poistele kui ka tüdrukutele.
Asutamisaasta – 1931.
Õpilaste vanus – 14-19.
Õpilaste koguarv – 420.
Keskmine õpilaste arv klassis – 6.
 

A-Leveli eksamite tulemused 2018. aastal: 
Üldine lävend – 97%
30% kõigist hinnetest – А*-A
60% kõigist hinnetest – A* - B
87% - A* - C

DLD College loodi 1931. aastal eesmärgiga valmistada minirühmades ette andekaid õpilasi Suurbritannia juhtivates kõrgkoolides - Oxford, Cambridge, London School of Economics jt - õppima asumiseks. Praegu õpib selles erakolledžis 420 õpilast. See on kaasaegne õppeasutus, tulevikku suunatud, kus võetakse arvesse iga õpilase seisukohti ja huve.

Kolledži direktori määratleb oma kooli põhieesmärgid:
• aidata õpilastel saavutada kõrgeid õpitulemusi; 
• luua keskkond, kus iga õpilast hinnatakse ja austatakse üksikisikuna, ning kus juurdub ja kasvab usk endasse; 
• ette valmistada noori inimesi õpinguteks kõrgkoolides ja tulevaseks karjääriks.
Klassis on keskmiselt 6 õpilast, mis võimaldab õpetajal rajada õppeprotsess individuaalsel lähenemisel, võttes arvesse kõigi eripärasid. Regulaarne testimissüsteem (iga 2 nädala järel) võimaldab jälgida õpilaste edusamme ja samal ajal õpetada neile ülesannete täitmist eksamisarnastes tingimustes. Kõik kolledži õpetajad on diplomeeritud valdkonnaspetsialistid, mõni neist on õpikute autor ja riiklik eksamineerija. Igal õpilasel on eraldi juhendaja, kes jälgib hoolealuse edusamme kogu õppeprotsessi jooksul nii akadeemilisel kui ka sotsiaal-olmelisel tasandil. Kool tervitab õpilaste algatusi tundides, innukat osalemist, oskusi arutleda, sõnastada ja esitada küsimusi. Siin ollakse veendunud, et õppeprotsess peab olema aktiivne nii õpetajate kui ka õpilaste vaatenurgast.

Koolis on eriõppekava arstiteaduskonda astujatele kui ka nendele, kes soovivad õppida Oxfordis ja Cambridge'is.

 

Septembris 2015 kolis kolledž uude 15-korruselisse hoonesse, mis on kavandatud ja ehitatud spetsiaalselt kolledži vajadusteks. See asub Thamesi kaldal, parlamendihoonete ja Big Beni vastas. Kõik auditooriumid ja teaduslaborid on varustatud uusimate seadmete ja interaktiivsete tahvlitega. Kunsti- ja fotostuudiod on projekteeritud õpetajate ja õpilaste soovidega arvestades. Teaduslaborid on kõrgkoolide tasemel.

 

Üles