IELTS Online ettevalmistuskursused BaltimaadesIELTS testi online intensiivsed ettevalmistuskursused

32 akadeemilist tundi
25.06.2020
esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev
16:00
Hind: 192 EUR

Kursuse eesmärgiks on lisaks praktiliste oskuste omandamisele võimaldada õppijatel mõistlikult ülesannete täitmiseks aega eraldada. Samuti võimaldab kursus õppijatel leida õige lähenemisviisi erinevat tüüpi ülesannete täitmisel. Kursuse käigus saadakse aru eksaminantide soovidest eksami sooritamisel ning analüüsitakse edukaid ning ebaõnnestunud eksaminäiteid. Kursus valmistab ette IELTSi eksami kõigi nelja osa edukaks läbimiseks.

Lühiinfo:


Listening
• Erinevat tüüpi ülesannete täitmise tehnikaga tutvumine (tabelite täitmine, puuduvate sõnade sisestamine, õige valikvastuse märkimine, vormi/küsimustiku täitmine jne).
• Eksamiaja mõistlik eraldamine.
• Praktiliste ülesannete rakendamine kirjaoskuse parandamiseks ja sõnavara edendamiseks.

Reading

• Erinevat tüüpi ülesannete täitmise tehnikaga tutvumine (puuduva teave/lünkade täitmine, loetud info üldistamine, valikvastuste märkimine, ülesandes sisalduva teabe ja tekstis oleva teabe vastavuse määramine jne).
• Eksamiaja mõistlik eraldamine.
• Sõnavara ja ülesannete täitmise kiiruse edendamine praktilise õppe kaudu.

Writing
• Erinevat tüüpi ülesannetega tutvumine (ajakava / tabeli kirjeldus, eri tüüpi esseed ja kirjad jne).
• Eksamiaja mõistlik eraldamine.
• Erinevat tüüpi kirjalike tööde vastuste struktuuri ja vormide tundmine.


Speaking
• Ootamatutele küsimustele vastamise oskuse omandamine.
• Eksamil oodatud küsimuste ja teemade vaatlemine.
• Kõneoskuse parandamine (sõnavara laiendamine, enesekindluse saavutamine eneseväljendamisel, häälduse harjutamine jne) läbi teoreetiliste teadmiste kasutamise praktikas.
Enne kuruse algust on kohustuslik läbida Inglise keele oskuse tase väljaselgitamise eeltesti. Eksamiks ettevalmistuseks piisab kesktasemest.


 

Üles