MPW London

Asukoht

Asukoht: London (Kensington)

Asutamise aasta – 1973
Segakool nii poistele kui ka tüdrukutele
75% - Suurbritannia õpilased, 25% - mujalt
Õpilaste vanus – 14-19
Õpilaste koguarv – 600
Õpilaste arv klassis – max 8
 
Kool
Kool on Suurbritannias väga tuntud ja hea mainega. Tuginedes õppeprotsessipõhisele individuaalsele lähenemisele, on võimalik maksimaalselt avastada iga õpilase potentsiaal ja saavutada parim tulemus. Paljud Briti õpilased, kes õpivad kuni 16. eluaastani inglise erakoolides, lähevad viimasel keskhariduse etapil MPW-kooli, kui nende eesmärk on pääseda Oxfordi, Cambridge'i ja teistesse tippülikoolidesse, mõistes, et nad vajavad individuaalset tuge ja ettevalmistust mitte ainult lõpueksamiteks, vaid ka sisseastumisintervjuuks, ankeetide õigeks täitmiseks, motivatsioonikirja kirjutamiseks. Kool võtab vastu piiratud arvul õpilasi teistest riikidest. Siiski on nende geograafia on üsna lai ja praegu on võimalik kohata enam kui 20 riigi (Jaapan, USA, Korea, Hiina, Vietnam, Venemaa, Läti, Leedu, India jt) õpilasi. 3 viimase aasta jooksul on välisõpilased astunud sellistesse ülikoolidesse nagu Cambridge, Oxford, Imperial College, LSE, UCL, St Andrew's, Bath, Warwick, Edinburgh, York, King's, Bristol ja Nottingham. Tavapäraselt astub arvukalt õpilasi arstiteaduskondadesse.
Igal õpilasel on isiklik juhendaja, kellega ta arutab õpitulemusi, kõrgkooli valimist, üldisi küsimusi. Kaks korda trimestris saavad õpilased edasijõudmise aruande. Õppedirektorid ja kõrgkoolidesse sisseastumise nõustajad kirjutavad igal aastal eriraamatuid Oxfordi ja Cambridge'i sisseastujatele, samuti valdkonnapõhiselt: meditsiin, kunst ja disain, õigus, äri/majandus ja inseneritöö. Need raamatud on müügil ja neid kasutavad aktiivselt teised Suurbritannia koolid.
 
 

Video

Kõik kooli klassiruumid on varustatud interaktiivsete tahvlite ja audiovisuaalsete seadmetega. Õpilaste käsutuses on kaks raamatukogu, internetiraamatukogu, 2 keemialaborit, 2 bioloogialaborit, 1 füüsikalabor, 2 arvutiklassi, keelelabor, kunstistuudio, 2 fotostuudiot, keraamikaklass, salvestusstuudio.

Õppekavad
 
Two-year GCSE – põhikooli õppekava õpilastele vanuses 14-15 eluaastat. Esimesel õppeaastal õpitakse paljusid aineid vastavalt riiklikule õppekavale. Teisel aastal valmistuvad õpilased riigieksamiteks matemaatikas, inglise keeles ja kirjanduses, võõrkeeles (valikuline), ühes humanitaarvalikaines ja ühes loodusteaduse aines. 
 
One-year GCSE – üheaastane õppekava õpilastele vanuses 15-16 eluaastat. Reeglina valitakse 5-8 ainet järgmisest loendist: matemaatika, äri ja majandus, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, inglise keel, inglise kirjandus, kunst, näitlemine, ajalugu, prantsuse keel, saksa keel, itaalia keel, hispaania keel.
 
A-Level – kaheaastane keskkooli õppekava. Õpilased valivad 4 õppeainet loetelust: Accounting, Ancient History, Art, Craft & Design, Biology, Business Studies, Ceramics, Chemistry, Classical Civilisation, Classical Greek, Economics, English Language, English Literature, Film Studies, French, Geography, Geology, German, Graphic Communication, History, History of Art, ICT, Italian, Latin, Law, Mathematics, Further Mathematics, Media Studies, Music, Philosophy, Photography, Physics, Politics, Psychology, Religious Studies, Russian, Sociology, Spanish, Statistics, Textile Design, Theatre Studies.
 
Oxbridge Entrance
Kool valmistab igal aastal ette umbes 40 õpilast Oxfordi ja Cambridge'i ülikoolidesse. Viimase 18 aasta jooksul läbis sellise ettevalmistuse 651 inimest, kellest 214 läbis edukalt kõik sisseastumisetapid ja sai nende ülikoolide üliõpilasteks. Õpilased, kes võivad selles õppekavas osaleda, määratakse kindlaks suvel pärast esimest A-leveli aastat. Neile koostatakse suveks individuaalkava. Alates septembrist osalevad nad ainepõhises lisaõppetöös, valmistuvad intervjuuks, saavad nõu valimiskomisjoni endistelt ja praegustelt liikmetelt.
 
University of London International Foundation
Üheaastane ettevalmistusprogramm koolide lõpetanutele kõrgkooli astumiseks. Õppekava on välja töötanud London School of Economics (LSE) õppejõud ning lõpetamisel saab õpilane University of London Foundation (LSE) diplomi. 
Kohustuslikud ained on matemaatika ja statistika, majandus, rahvusvahelised suhted, poliitika. Seega valmistab see õppekava ette sotsiaalteaduskondadesse sisseastumiseks.
 
Kooliväline tegevus
Kool korraldab regulaarseid spordi- ja kultuuriüritusi. A-Leveli õpilastele ei ole need kohustuslikud, kui enamik lapsi osaleb neis aktiivselt. Populaarsed spordialad on jalgpall, ragbi, sulgpall, korvpall, tennis, aeroobika ja moderntants. Vanemad kui 16-aastased õpilased pääsevad kohalikku spordisaali tasuta.
Koolis töötab üliõpilasesindus, väitlusühing, loomekoda, teatristuudio, heategevusühing.
 
Majutus
Välisõpilased saavad elada inglise peredes või õpilaskodus.
 
Maksumus 2019/2020 õppeaastal
Õpe
A-Level/GCSE - 31,080 GBP trimestris
GCSE (1 aasta) - 32, 400 GBP
University of London Foundation - 21, 750 GBP
IELTS – 1,950 GBP trimestris
Registreerimistasu – 350 GBP
Deposiit - 4,500 GBP

Majutus
Residentsis MPW
Lighthood Hall, Chelsea (16+), toitlustamata
Ühekohaline stuudio (oma vannitoa ja köögiga) – 19,880 aastas
Registreerimistasu – 300 GBP
Deposiit – 750 GBP

Queen Alexandra’s House (ainult tüdrukutele)
Ühekohaline tuba koos hommikusöögi ja õhtusöögiga – 13,995 GBP aastas
Registreerimistasu – 250 GBP
Deposiit – 250 GBP

 

Pakub teile huvi

Kõik koolid
Üles