BALTIC COUNCIL - Õppimine välismaal

Suurbritannia

Briti Haridussüsteemis on kaks mõistet – „tulevane” ja „kõrgharidus”. Kõrgharidus -   teadlasekraadi saamine, mis on ettenähtud rohkem täiskasvanud inimestele.

Tulevane haridus – päevased ja kaugõppeprogrammid üliõpilastele vanuses 16 aastat. Programmide valdkonnad:  Animal Management, Art & Design, Graphic Photography, Beauty an Holistic Therapy, Business Administration, Childcare & Education, Information Communications Technology, Construction Technology, Engineering Technology, Electronics and Computer Systems, Science (health studies), Hospitality &Catering, Leisure & Sport, Multi-Media, Performing Arts (Dance and Music), Public Services, Pharmacy, Travel & Tourism, Hairdressing. 
Üliõpilased saavad hariduse, mis annab võimaluse jätkata õpinguid ülikoolis või hakata tööle vastavas valdkonnas.
A-level on alternatiivne program (keskkooliprogramm) või ülikooli ettevalmistuskursus, mida vajavad välisüliõpilased sisseastumiseks ülikoolidesse.
Üles